Wilfried Gürtler - az alapító

Wilfried Gürtler

„Az IKT célja megegyezik a tánc eredeti céljával

az emberiség történetében, hogy segítse az energiaáramlást, információcserét egy emberen,

egy csoporton, és a társadalmon belül, és ezáltal több szabadságot, több egészséget, nagyobb mozgékonyságot, több kreativitást, jobb belső orientációt, több közösségi érzést, több természet-orientáltságot, jobb individuális és kollektív életminőséget kíván létrehozni.” (Gürtler, 2000)

1950 - 2003

Wilfried Gürtlertől, az integrált kifejezés- és táncterápia módszerének megalapítójától csupán néhány rövid tanulmány és cikk, valamint egy-két média-szereplés maradt ránk. Ahogy ő maga is hangoztatta, sokkal inkább azzal tanított, ahogyan jelen volt a terápiás térben, és azokkal a magyarázatokkal, amik a kiképző csoportokban a megbeszélő körökben elhangzottak.

 

Wilfried Gürtler meghatározó személyiség volt, talán mondhatjuk róla, hogy a humanisztikus irányzatok önaktualizáló emberképének megtestesítője. Saját elmondása alapján (személyes közlés, 2001) módszerét akkor kezdte el kialakítani, amikor egy fiú-nevelőotthonban dolgozva teljesen tehetetlennek és a verbális terápiás ülések során a kiégés határán érzete magát. Abból tudott erőt meríteni, hogy eljárt a diszkóba táncolni, és egyszer, amikor alkalma volt a fiúkkal együtt bulizni-táncolni, felismerte, hogy ez az a nyelv, amin keresztül megközelíthetők és elérhetők, amin kommunikálni lehet velük: a mozgás és a tánc nyelve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkája elméleti alapját képező ismereteit igen széles körből merítette, nem csak a pszichológia különböző elméleti és terápiás iskoláiból (az evolúciós pszichológiától a családterápián át a transzperszonális irányzatokig), hanem más határtudományok és változatos tapasztalási lehetőségek területéről is. Módszerét folyamatosan alakította és fejlesztette, elemeket és irányelveket emelt be a káoszelméletből, a rendszerelméletből, a különböző, főleg fenomenológiai és egzisztenciális filozófiákból, merített a testtel foglalkozó módszerekből, mint pl. a butoh, a kineziológia vagy masszázs, és a művészetterápiák, valamint kifejező művészetek világából, azok között is leginkább a színház és a dramatikus önkifejezés lehetőségei érdekelték. 1999-ben a Pszichoterápia folyóiratban megjelent cikkében így írt erről:

 

„Az 1975 óta fejlődő integrált tánc- és kifejezésterápia (Integrale Tanz- und Ausdruckstherapie – ITA) amely 1982-ben vált bejegyzett módszerré, a svájci Trudi Schoop kreatív, kísérletező és humanista irányzatából származik. Trudi Schoop volt az első nő, aki az Egyesült Államokban (1942 óta) hospitalizált pszichotikusokkal dolgozott pszichiátriai osztályokon. Ambuláns és hospitalizált páciensekkel való saját klinikai tapasztalataim alapján differenciáltam és továbbfejlesztettem Trudi Schoop módszerét, így jött létre az integrált tánc- és kifejezésterápia, mely integrálja a különböző felismeréseket és kutatási eredményeket az olyan területekről, mint a kreatív terápia, gestalt- és transzpszichológia, neurolingvisztikai programozás (NLP), neuropszichológia, életkoncepció-tréning, fixed-role-terapy (megragadt szerep terápia), Feldenkrais, a japán butó tánc, táncszínház és táncdráma. Manapság főleg a kineziológia (az energia mozgásfolyamának tudománya) és a transz-táncok (módosult tudatállapotok katartikus és „transz-formatív” hatása) használata gyakorol befolyást (Gürtler, 1999)."

1999, Budapest

közös takarítás egy szólóest után

Mindezeket az elemeket és elméleteket integrált egésszé szőtte össze, és abba az elfogadó, személyre fókuszáló terápiás légkörbe ágyazta, ami a személy-központú és humanisztikus terápiák sajátja. Humora, személyes odafordulása, hiteles terapeutai jelenléte valamint személyiségének szuggesztív ereje igen nagy hatású volt, és, ahogy ez lenni szokott, igen megosztó hatású.

A maga egyedi, utánozhatatlan módján művelte a módszert, és tanítványaitól is azt várta, hogy a maguk módján használják saját javukra, és a maguk módján legyenek integrált kifejezés- és táncterapeuták. 

Mivel Gürtler nem tartotta fontosnak, hogy módszerének elméleti alapjait és működésének jellemzőit részletesebben írásba foglalja, ezt most a tanítványai és a tanítványok tanítványai igyekeznek megtenni.

 

1999, Budapest

közös takarítás egy szólóest után

Wilfried Gürtler:

 

Traum. Tau.

Dahinschwinden wie ein Traum Tau. Tropfen 
Auf den Plätzen, Mauern und Budapests Wiesen. 
Flüchtig verwehen wie weiser Wind auf diesem 
Winterlichen Land. Propfen 
Von Herz-Harz zerrinnen an rauhen Rinden. 
Nebelwall. Hier. Dort. Kein ewiges Leben zu finden 
Allüberall. Hier. Dort. Diese tieftief Melancholie. 
Einweben der Dinge und Wesen im Werden. Ein Nie 
Ein nie enden wollendes 
Dasein.

 

 

 

 

Álom. Harmat.

Tovatűnni mint álom harmat. Cseppek 
a tereken, falakon és Budapest füvein. 
Átsuhanni mint bölcs szél ezen a 
téli tájon. Szív-gyanta 
cseppjei csorognak a ráncos kéregre. 
Ködfal. Itt és ott. Örök életet 
nem lelni sehol. Itt és ott. Ez a mély melankólia. 
A dolgokat és lényeket a keletkezésbe fonni. Soha 
soha szűnni nem akaró 
Létezés.

 

Írta:

Wilfried Gürtler 

 

Fordította:

Pete Nóra,

Bakay Beáta, Kiss Tibor Cece és Salz Gabriella

fordításainak felhasználásával 

Wilfried Gürtler öröksége

A képzés szervezeti háttere hazánkban 2010-ig az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Központ (IKT Központ) volt, ami az alapító, Wilfried Gürtler 2003-ban bekövetkezett halálát követően is tovább működött. Abban, hogy az IKT módszere Magyarországon is gyökeret eresztett és meghonosodott, nagy szerepe volt dr. Varga Izabella lelkes és áldozatos munkájának, aki az IKT Központ vezetője volt Gürtler halála után. 

 

Az IKT módszerét Gürtler tanítványai fejlesztették és fejlesztik, oktatják tovább. 

 

2011-ben megalakult az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület (IKTE), és átvette az IKT Központ szerepét.