Kiképző IKT terapeuták

Kiss Tibor Cece

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

kiképző IKT terapeuta,

az IKTE elnöke

a Pszichoterápia folyóirat szerkesztője

Érdeklődési terület: 

pszichoterápia, csoportpszichoterápiák, nonverbális hangsúlyú, mozgásos pszichoterápiák, táncterápia, szenzoros integrációs terápia, kifejezés-terápia, szakfolyóirat-szerkesztés

 

Vállalok

egyéni, pár-, ill. csoportos táncterápiás kísérést, terápiát, konzultációt, valamint verbális terápiát, tanácsadást

Email: info@tancterapia.com

Telefon: +36/20/317 69 64

Végzettségek/Tanulmányok

2018           Pszichoterapeuta szakvizsga

2003-2007 Pécsi Tudományegyetem, Klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus

1995-2001 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológia szak, Egészség-pszichológia szakirány

Nyelvtudás: angol, német

 

Képzések/Képzettségek

2017-2018 fókuszált pszichodinamikus pszichoterápia módszerspecifikus képzés

2012-2014 csoportanalitikus sajátélmény

2010-2012 Tündérhegyi Pszichoterápiás képzés

2010-2012 pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás sajátélmény

2007-2010 dinamikus gyermekpszichoterápia (EGO Klinika)

2006 Integral Psychotherapy workshop (Integral Institute, USA)

2005-2007 standard analízis sajátélmény

1999-2005 Integrált kifejezés- és táncterápiás képzés (IKT Központ, Budapest, CITA, München)

1998-2000 Szenzoros integrációs terápiák, a pedagógusképzésben akkreditált, 120 órás saját élményű és elméleti képzés (LEA)

1998-1999 pszichodinamikus mozgás és táncterápiás önismereti csoport

1999 Fókuszolás 1 tanfolyam (Tranzit F&S)  

 

Intézményi tapasztalatok

2013- OORI Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály, klinikai szakpszichológus, osztályos terapeuta, pszichoterapeuta

2007-2013 II. ker. Pedagógiai Szakszolgálat, klinikai szakpszichológus

2003-2007 Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó, intézménypszichológus.

1998-1999: Lelki Egészségvédő Alapítvány pszichológus asszisztens                               

                                                                               

Szakmai tapasztalatok

2012-től részvétel EU-s pályázati projektekben (Grundtvig, Erasmus+) nemzetközi résztvevőkkel ill. partnerekkel

2006: Integrált Kifejezés- és Táncterápiás blokk az Esélyegyenlőségi szakemberképzésben (Szervező: Jogklinika és Streetlaw Alapítvány, ELTE Állam- és Jogtudományi kar)

2005: Integrált Kifejezés- és Táncterápiás képzés a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület konzorciuma által benyújtott HEFOP/2004/2.2 „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” című pályázat keretén belül

2003-tól: Csoportvezető, később kiképző az integrált kifejezés- és táncterápiás képzésben

2001, 2003-tól: "Kreatív mozgásterápiák" c. gyakorlati szeminárium vezetése az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, majd PPK Pszichológia szakán

2001-től: Integrált Kifejezés- és Táncterápiás módszerrel dolgozó önismereti csoportok, ill. különféle szakmai tréningek vezetése egészséges személyeknek.

2000: Gyakornokság az IKT-ban.

1999-2001, 2003- Asszisztens, majd csoportvezető a szenzoros integrációs terápiás képzés sajátélmény csoportjaiban

1998-2000, Asszisztens fogyatékkal élő értelmi és/vagy mozgássérült fiatalok holisztikus szemléletű szenzoros integrációs terápiájában                                  

 

Táncterápia (IKT) workshopok vezetése

2001-től folyamatosan különböző szakmai fórumokon, konferenciákon: többek között Pszinapszis, Kapszli, SZMT-konferencia, Pszichoterápia folyóirat konferenciája, Gestalt-est, Pszichoterápiás Hétvég, IKTE Nyílt Nap (KAB) stb.

                               

Egyéb szakmai tevékenységek

2011-től az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület elnöke

2009-től szerkesztő a Pszichoterápia folyóiratnál

2005-2009 a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület titkára

2005: A Magyar Pszichológiai Társaság Kommunikációs és Forrásteremtő Bizottságának tagja.

2001: Részvétel az EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Associations) XV. Kongresszusának megszervezésében (helyszín: Budapest)

2001, 2003-tól: Az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Központ titkára, majd ügyvezetője

1997-1999: Kuratóriumi tag a Pszichodiák Alapítványban

 

Publikációk

 • Kiss T. C., Valkó L. (2016): Aréna – egy új záróplenáris módszer a Pszichoterápiás Hétvégeken, Pszichoterápia, 25. évf. 2. szám, 102–112. o.

 • Jarovinszkij V., Kiss T. C. (2016): Mozgás és tánc terápiás alkalmazása gyerekeknél, in: Szvatkó A. (szerk): Billenések. Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből. Budapest, Oriold és társai, 225–261. o.

 • Páll O. E., Kiss T. C. (2011): Az integrált kifejezés- és táncterápiáról (IKT), Családterápiás Hírmondó.

 • Kiss, T. C. (2008), Acting out a táncterápiában, az MMTE 2006-os konferenciáján elhangzott előadás alapján készült tanulmány 2008-ban átdolgozott változata, Pszichoterápia, 17. évf. 4. szám, 250-258. o.

 • Kiss, T. C. (2008), Acting out a táncterápiában, Előadás a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület 2006-os konferenciáján, In: Pszichodráma Újság, 20. szám. 48-58. old.

 • Kiss, T. C., Varga, I. (2007). Beállítódások, tudati állapotok az Integrált Kifejezés- és Táncterápiában, Előadás a Magyar Hipnózis Egyesület 2007-es konferenciáján, In:Hipno-Info LXX. A Magyar Hipnózis Egyesület tájékoztató kiadványa, 2007. szeptember, 17. évf. 3. szám, 75-92.

 • Varga, I., Kiss, T. C. (2007). Kreatív mozgásos terápiák egyetemi csoportokban: csoportdinamika, a nonverbális megközelítés jellegzetes élménymintázatai. In:Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig, Tanulmánygyűjtemény Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére. Trefort Kiadó, Budapest.

 • Szvatkó, A., Arató, D., Kiss, T. C. (2006), A hátrányos helyzetű gyerekek szűrése és fejlesztése érdekében végzett munka hatékonyságának vizsgálata a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadóban, kézirat.

 • Kiss T. C. (2002), A szenzoros integrációs terápia és holisztikus kiterjesztése, a holisztikus szenzoros balansz, Tudomány és Lélek, 5. évf., 6. szám, 2002. május, pp. 72-97.

 • Kiss, T. (2001), A vesztibuláris rendszer és a szorongásos zavarok összefüggései – szempontok a szenzoros integrációs terápiához,Szakdolgozat, ELTE-BTK, Pszichológia szak, Budapest

 

Konferencia szereplések

 • Révay R., Kiss T. C.(2015), Csoport a csoporton belül – Dinamikai összetevők testtel, mozgással és művészeti önkifejezéssel dolgozó integrált kifejezés- és táncterápiás hosszú csoportfolyamatokban, MACSOPE Konferencia

 • Kiss T. C., Révay R. (2014), Terapeuta jelenlét férfiként és nőként, Pszichoterápia folyóirat konferenciája

 • Kiss T. C. (2012), Kinek-kinek tehetsége szerint – multimodalitás az integrált kifejezés- és táncterápiában, MMTE Konferencia

 • Kiss T. C. (2009), Az elmélet szerepe a (tánc)terápiás gyakorlatban., Előadás a "TESTHATÁS – Az alkotó és a megalkotott test a gyógyító folyamatokban” A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület III. konferenciáján 2009. június 5-én.

 • Kiss T. C. (2009), Az integrált kifejezés- és táncterápia alkalmazási lehetőségei a különböző segítő szakmákban, Előadás az Áramlásban - II. Művészetterápiás Konferencián, 2009. április 24-én.

 • Kiss, T. C., Varga, I. (2008). A Szenzoros Integrációs Terápia és az Integrált Kifejezés- és Táncterápia közös jellemzői, Előadás a Lelki Egészségvédő Alapítvány 15 éves jubileuma alkalmából rendezett, "Párbeszédre nyitottan" c. konferenciáján, 2008. október 3-án.

 • Kiss, T. C. (2008). Integrált Kifejezés- és Táncterápia, „Új és újabb utak a pszichoterápiában” c. szimpózium, A Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008. május 23-án.

 • Kiss, T. C., Varga, I. (2007). Beállítódások, tudati állapotok az Integrált Kifejezés- és Táncterápiában, Előadás a Magyar Hipnózis Egyesület "Tánc, transz, hipnózis", 18. Magyar Hipnózis Találkozóján, 2007. május 18-án.

 • Kiss, T. C. (2006), Acting out a táncterápiában, Előadás a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület II. konferenciáján, 2006. június 10-én.

 

VISSZA