Erasmus+  EU-ACT

Europe City-Teller - Erasmus+ Strategic Partnership

Erasmus+ Nemzetközi Stratégiai Partnerségben vesz részt egyesületünk a következő témában:

 

Europe City-Teller: Cultural mediation & storytelling for tourism between theatre, multimedia and narration

A projekt 2018. október 1. és 2021. június 30. között valósul meg.

Projekt honlap: https://www.europecitytellers.eu/en/

Coordinator: EURO-NET

Start: 01-10-2018 - End: 31-12-2020
Project Reference: 2018-1-IT02-KA204-048011
EU Grant: 296285 EUR
Programme: Erasmus+
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action Type: Strategic Partnerships for adult education
Topics: Creativity and culture Cultural heritage/European Year of Cultural Heritage Cooperation between educational institutions and business

EU projekt oldal: 

euact.logo.jpg

Hírleveleink az alábbi ikonra kattintva olvashatóak

      1.                     2.                      3.                    4. 

Tréning-beszámolóinkat az alábbi nyílra kattintva olvashatják

Erasmus+ project

EU-ACT - Europe City-Teller: Cultural mediation & storytelling for tourism between theatre, multimedia and narration

Bővebb információ: a nyílra kattintva

euact.logo.jpg

angolul

magyarul

Project Aims
The main objective of EU-ACT is to transfer to operators, educators and mediators, new knowledge and skills in the field of cultural mediation and theatrical and digital storytelling, with the aim of co-creating new cultural tourism products spendable on the market. 
EU-ACT intends to accompany the realization of these products, through international experiences, promoted by a strategic partnership, made up of organizations with many experiences in the fields of theater, design and digital programming, methodologies of storytelling applied to cultural heritage, coming from Italy, Poland, Hungary, Germany and the UK. 
The project will have a total duration of 27 months, and includes:
- training activities
- various project meetings,
related to the realization of 3 intellectual products that will be presented later in the multiplier events that each partner will organize in its respective chosen city and which will be addressed to an audience of citizens and tourists.

What we want to realize
The project involves the creation of the following 3 intellectual outputs:
1.     Live interpretation: route of theatrical visits, with "live-actors", that in histori-cal clothes, will tell the main points of historical-artistic interest of the European cities involved
2.     An online platform with an in-depth analysis of the contents produced by the project (to encourage the experience both before and after the events)
3.     An APP in augmented reality, for mobile devices, connected to a paper/game guide, to permit to:
-    benefit from the contents created in real time
-    conduct the public to discover the path imagined with videoanimations

The context
The project EU-ACT operates in the European cultural tourism sector, with the aim of developing a quality offer, promoting local traditions and customs, paying attention to sustainability, protecting and enhancing the heritage, landscapes and local culture. 
The project intends to integrate itself into the transnational cultural tourism strategy promoted by the European Commission, which aims to carry out a series of activities to promote transnational tourism skills and products in relation to specific themes with significant growth potential and to respond to social concerns, to problems of territorial cohesion and of protection/enhancement of natural and cultural heritages.

Results to be achieved
The project ensures a very strong impact on all direct and indirect actors producing effective results in the following fields:
-    digital innovation
-    promotion of territories
-    promotion of cultural heritage
-    development of actions of active citizenship in the tourism-creative sector
-    involvement of target groups with disadvantages and large work needs
-    increase in employment
-    significant improvement in tourism supply
-    ability to reverse the relationship between tourists and places
-    provision of innovative and multimedia services in the field of cultural tourism and creative industry (considered priority by the European Commission).

Projekt célok
Az EU-ACT fő célkitűzése, hogy újszerű tudást és készségeket tegyen elérhetővé a kulturális mediáció, a színházi és digitális történetmesélés területén tevékenykedő közreműködők, oktatók és mediátorok számára, abból a célból, hogy új, piacképes, kulturális turisztikai termékek jöjjenek létre.
EU-ACT ezen termékek kidolgozásában szándékozik közreműködni, felhasználva azokat a nemzetközi tapasztalatokat a színház, a design, a digitális programozás, a kulturális örökség megőrzésére alkalmazott történetmesélés módszertanának területéről, melyeket a stratégiai partnerség olasz, német, lengyel, brit és magyar résztvevőinek szaktudása biztosít.

A projekt teljes hossza 27 hónap és tartalmaz:
-    tréningeket
-    különböző projekt találkozókat
abból a célból, hogy 3 szellemi terméket hozzanak létre, melyeket legkésőbb az összes partner által megrendezésre kerülő multiplikációs eseményen fognak bemutatni. Az események a partnerek által választott városokban kerülnek megrendezésre helyi lakókból és turistákból álló közönség előtt.

 

Amit létre szeretnénk hozni
A következő három szellemi termék jön létre 
a projekt során: 
1.    Élő történelmi séta: színházi sétaútvonalak, ahol “megelevenítő színészek” korhű öltözékekben bemutatják a történelmileg-művészileg érdekes helyszíneket az érintett európai városokban.
2.    A projekt által létrehozott tartalmakat mélységében bemutató online platform (mely az események előtti és utáni ta-pasztalatokat összegzi).
3.    Egy kiterjesztett valóság (AR) alapú APP mobil eszközre, mely kapcsolódik egy útikönyvhöz / játékleíráshoz, hogy
- valós időben élvezhesse a létrehozott tartalmakat a felhasználó
- az elképzelt útvonalon video-animációkkal végigvezesse a közönséget

 

A kontextus
Az EU-ACT projekt az európai kulturális turizmus szektorban tevékenykedik, abból a célból, hogy minőségi szolgáltatás keretében bemutassa a helyi szokásokat, hagyományokat, felhívja a figyelmet a fenntarthatóságra, óvja és megerősítse a helyi örökséget, specialitásokat és kultúrát.
A projekt integrálódik az Európa Tanács nemzetek közötti kulturális turizmusra vonatkozó stratégiájába, melynek célja, hogy felkaroljon olyan kezdeményezéseket, melyek a nemzetek közti turizmushoz kapcsolódó képzéseket és termékeket támogatnak. Ezek jelentős növekedési esélyt kínálnak olyan fontos témákban, mint a területi egybetartozás, valamint a természeti és kulturális örökség védelme és megerősítése

 

Elérni kívánt eredmények
A projekt biztosítja, hogy jelentős hatást gyakorol az alábbi területeken tényleges eredményeket felmutató közreműködőkre:
-    digitális fejlesztések
-    térségek népszerűsítése
-    kulturális örökség népszerűsítése
-    tevékenységek fejlesztése a kulturális turizmus területén aktív polgárok körében
-    hátrányos helyzetben lévő, munkaerő piacról kiszoruló célcsoportok bevonása
-    foglalkoztatás növelése
-    előrelépés a turisztikai kínálatok terén
-    turisták és helyszínek közötti élő kapcsolat kiépítése
-    innovatív és multimédiás szolgáltatások biztosítása a kulturális turizmus és a kreatív ipar területén (az Európa Tanács ajánlása szerint)..

Partnerek

  1. EURO-NET NETWORK – Italy,

  2. Comparative Research Network e.V., CRN – Germany,

  3. Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület, IKTE – Hungary,

  4. EURO-IDEA – Poland,

  5. INTERACTING UK – United Kingdom,

Projekt-indító nemzetközi partnertalálkozón vettünk részt Partnereinkkel 2018. november 23-24-én Potenzaban. Egyesületünket képviselte: Pete Nóra és Zsiday Krisztina.

A projekt második partnertalálkozója 2019. április 29-30-án Krakkóban, Lengyelországban került megrendezésre. Egyesületünket képviselte: Révay Réka és Zsiday Krisztina.

A Projekt tréningje: Angol nyelvű, ötnapos színházi workshop volt 2019. június 16-22. között Belfastban, 15 (olasz, angol, lengyel, német és magyar) résztvevővel. Egyesületünket Révay Réka és munkatársai képviselték. A tréninget az Interacting UK és az IKTE (mint vezetőtárs) tartotta.

A projekt harmadik partnertalálkozója 2019. október 21-22-én Billingham/Stockton-on-Tee-ben, Angliában zajlott. Egyesületünket képviselte: Révay Réka és Zsiday Krisztina.

A projekt negyedik partnertalálkozója 2020 szeptember 15-16-án Berlinben, Németországban volt. Egyesületünket online képviselte: Révay Réka és Zsiday Krisztina.

A projekt ötödik partnertalálkozója 2021 május 29-én online került megrendezésre. Sajnos a pertnerek nem tudtak Budapesttel megismerkedni. Egyesületünket képviseli: Révay Réka és Zsiday Krisztina.

2021. május 17-21 megrendeztük a projekthez kapcsolódó Tréning szemináriumot.

A projekthez kapcsolódó multiplikációs események 2021. június 20-án és 27-én zajlottak az Erzsébetvárosban.  

Bővebb információ a projektről a projekt Facebook-oldalán,

valamint az alábbi e-mail címen: info@ikte.hu

 

Az IKT Egyesület részéről a projektet koordinálja Zsiday Krisztina és Révay Réka. 

 

Changing lives. Opening minds. Erasmus+

The project is founded by the Erasmus+, the European program for education, training, youth and sport.

 

www.erasmusplusz.hu, http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.