A tagságról

Az Egyesület tagsági formái

Az egyesületi tagság formái – a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján:

 

  • rendes tagok,

  • pártoló tagok,

  • tiszteletbeli tagok,

  • tiszteletbeli elnök

Az Egyesület rendes tagja lehet, amennyiben az Egyesület vezetősége a belépési kérelmét elfogadta:

– minden olyan integrált kifejezés- és táncterápiában kiképzett, vagy legalább asszisztensi      szintet elért,

– valamint más multimodális kifejezésművészet-terápiás módszer(ek)ben kiképzett,

   vagy legalább asszisztensi szintet elért, vagy 

– az IKTE Kiképzők Tanácsa által elfogadott képzést igazoltan elvégzett, vagy legalább                  asszisztensi szintet elért,

– továbbá multimodális kifejezés-művészetekkel dolgozó tanácsadó, pedagógus vagy – vagy az    IKTE Kiképzők Tanácsa által elfogadott művészeti képzést igazoltan elvégzett 

 

nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. 

Rendes tagság

Pártoló tagság

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan integrált kifejezés- és táncterápiában, valamint más multimodális kifejezésművészet-terápiás módszer(ek)ben a sajátélmény szakaszt befejezett, képzésben lévő – az Egyesület kiképzők tanácsa által elfogadott képzésben igazoltan részt vevő –,

továbbá multimodális kifejezés-művészetekkel dolgozó tanácsadó, pedagógus vagy művészeti képzést végző – az Egyesület kiképzők tanácsa által elfogadott képzésben igazoltan részt vevő –,

nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, amennyiben az Egyesület vezetősége a belépési kérelmét elfogadta.

 

Az Egyesület pártoló tagja lehet továbbá minden olyan természetes és jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki ill. amely készséget fejez ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására, amennyiben az Egyesület vezetősége a belépési kérelmét elfogadta. A jogi személy tagsági jogait kijelölt képviselője útján gyakorolja. 

Az Egyesület tiszteletbeli tagjává az a természetes személy választható, aki az Egyesület céljaival és tevékenységével összefüggő területen kimagasló szakmai tevékenységet fejtett ki.

A tiszteletbeli tag személyéről a közgyűlés dönt.

 

Az Egyesület tiszteletbeli elnökévé az a természetes személy választható, aki az Egyesület céljaival és tevékenységével összefüggő területen, kimagasló vezető, koordináló és szakmai tevékenységet fejtett ki.

A tiszteletbeli elnök személyéről a közgyűlés dönt. 

Tiszteletbeli tag és elnök